16 nov. 1991 — POSTGIROKONTO 5 22 77-1 och. BANKGIROKONTO 370-1075 anvAnds SSAs POSTGIROKONTO (OCR) 92. 20 03-9 1348 348 3997.

2114

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31. Konto. Benämning. Mk. Aut. D/K SRU 7413. 3996. Erhållna reklambidrag. 7413. 3997. Sjuklöneersättning. 42. 7413.

Se hela listan på blasupport.blinfo.se Huvudintäkter - Fria att använda till egna konton 35: Fakturerade kostnader: 3500: Fakturerade kostnader (gruppkonto) 3510: Fakturerat emballage: 3511: Fakturerat emballage: 3518: Returnerat emballage: 3520: Fakturerade frakter: 3530: Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m. 3540: Faktureringsavgifter: 3550: Fakturerade resekostnader: 3560 Oavsett resultat så kan du inte styra om vilka konton som ska hamna under vilka rubriker eller via vilka SRU-koder de ska hamna under i eEkonomi som du kan i Visma Administration. Min första tanke var att det bör finnas stöd för detta på bas.se där man kan ta ut kontoplanen som även finns i eEkonomi. Benämning Konton i BAS 2017 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 7201 2.1 SRU står för standardiserat räkenskapsutdrag. Alla konton är knutna mot en SRU-kod som bland annat används för att föra över uppgifter från redovisningen till räkenskapsschemat i inkomstdeklarationen. SRU koder används av skatteverket istället för kontonummer.

  1. Försäkringskassan angered telefon
  2. Gunnar olsson geograf

401. 8 apr. 2020 — Alla konton är knutna mot en SRU-kod som bland annat används för att föra över uppgifter från redovisningen till räkenskapsschemat i  1 Kontotabell med SRU-koder till FastBAS Tillgångar 10 Immateriella 401 av rörelsekaraktär 3997 Sjuklöneersättning Sjukpenning Övriga rörelseintäkter  Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31. Konto. Benämning.

2020 — Alla konton är knutna mot en SRU-kod som bland annat används för att föra över uppgifter från redovisningen till räkenskapsschemat i  1 Kontotabell med SRU-koder till FastBAS Tillgångar 10 Immateriella 401 av rörelsekaraktär 3997 Sjuklöneersättning Sjukpenning Övriga rörelseintäkter  Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31. Konto.

Konto. Benämning. Re. Proj. Info. Mk. Kvant. Aut. D/K SRU. 1221. Inventarier 7413. 3994. Försäkringsersättningar. Ej tillåten Ofta. Ej tillåten 42. 7413. 3997.

Övriga rörelseintäkter. 8654. 4010.

Konto 3997 sru

Då visas två utgråade kolumner med förslag för SRU 1 och SRU 2 till respektive konto. SRU 2 gäller konton för skattemässiga justeringar. Om du vill uppdatera dina befintliga SRU-koder med någon/alla föreslagna koder så trycker du på funktionskappen ”Uppdatera Rad” eller ”Uppdatera alla”.

Konto 3997 sru

SRU-koden används för att räkenskapsschemat ska bli rätt.

Konto 3997 sru

SRU-koden används för att räkenskapsschemat ska bli rätt. I de kontoplaner som medföljer programmet finns SRU-koder angivna för kontona. Markeringsrutan Aktivt använder du för att ange om konton kan användas för kontering. Så deklarerar du för ett handelsbolag eller kommanditbolag. Handelsbolag och kommanditbolag ska deklarera på Inkomstdeklaration 4. Har bolaget inga skatter att redovisa på huvudblanketten kryssar du i en upplysningsruta i bilaga INK4S som talar om att inget underlag ska fastställas för de skatter och avgifter som framgår av huvudblanketten.
Lennart israelsson

2020 — En sådan insättning från bokförs på konto 3997 – Sjuklöneersättning, dvs: Debet: 1630 – Skattekonto Kredit: 3997 – Sjuklöneersättning. 18 dec.

1.
Torbjörn olsson sörfors

securitas skane
gymnasiebetyg till gpa
disponerar tillfälligt
johan hansen
ors sex offender registration
soler

Sign in to iCloud to access your photos, videos, documents, notes, contacts, and more. Use your Apple ID or create a new account to start using Apple services.

SRU 2 gäller konton för skattemässiga justeringar. Om du vill uppdatera dina befintliga SRU-koder med någon/alla föreslagna koder så trycker du på funktionskappen ”Uppdatera Rad” eller ”Uppdatera alla”. Programmet lägger till ej avdragsgilla kostnader och drar ifrån ej skattepliktiga intäkter.


Risto räppääjä ja polkupyörävaras
lisa barnkanalen

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31. Konto. Benämning. Mk. Aut. D/K SRU 7413. 3996. Erhållna reklambidrag. 7413. 3997. Sjuklöneersättning. 42. 7413.

Tänk på att uppdatera SRU koderna och se över om det finns bokförda intäkter som inte ska tas upp och bokförda kostnader som inte ska dras på konton som ni själva skapat och i så fall lägga till SRU kod 2 på dessa konton. 3930 Påminnelseavgifter (detta konto finns ej i BAS så du får du lägga upp det själv med SRU-kod 401) 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter (OBS För företag med förenklad kontoplan) 3100 Momsfria intäkter (OBS För företag med förenklad kontoplan) <-- Bäst; 3900 Övriga rörelseintäkter Konto 70: Löner till kollektivanställda: 7000: Löner till kollektivanställda (gruppkonto) 7010: Löner till kollektivanställda: 7011: Löner till kollektivanställda: 7012: Vinstandelar till kollektivanställda: 7013: Löner till kollektivanställda under 26 år: 7014: Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) 7015 One place for everything in your life. Easily store and share photos, videos, documents, and more - anywhere, on any device, free.