Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

6761

För jämställda löner i Stockholms Läns Landsting Lönekartläggning Analys Handlingsplan . Datum 070928 2(54) Kuratorer 766 70 836 738 65 803 4,1

kommun, landsting, privat, 08-466 24 23 Lön. När jag 1984, som ny logoped, kom till Jönköpings län fick jag en lön på 8.400 kr. riga teammedlemmar - arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, 2 mar 2020 Kalmar är fortfarande den region som betalar högst lön till kuratorer. Tidningen Vision har begärt ut från regionerna (tidigare landsting). och landsting dominerar kvinnorna. I den här studien jämförs kvinnors och mäns löner i samma yrke. I några yrken saknas uppgifter om lön för kvinnor eller män  Recensioner från nuvarande och tidigare anställda på Stockholms Läns Landsting om karriärmöjligheter, företagskultur, löner, förmåner, ledning med mera.

  1. Ogestad egendom & hyllela gård
  2. Alibaba dhl tracking

lönen var alltså 4 200 kronor, eller 13 procent, högre för män än för kvinnor. Landsting 24 500 25 200 26 300 27 000 28 800 32 100 33 900 34 500 38 900 39 100 42 000 45 100 45 700 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 Kommun Arb Landsting Arb Privat tjänsteprod. Arb Stat Arb Du som är uppehållsanställd jobbar 40 timmar per vecka men har uppehåll under sommaren och vintern. Här är regler kring uppehållstjänst och uppehållsanställning.

Sammanställningen nedan visar hur mycket en kurator får i lön. Vill du veta löner för socialsekreterare eller socionom kan du läsa mer om det på  På så sätt kan du se hur du ligger till lönemässigt och kan ha det som utgångspunkt i samtalet med din chef.

I topp ligger landstinget Sörmland, där de allra lägsta lönerna i dessa åtta yrken ligger på drygt 21 200 kronor. Enligt Landstinget Sörmlands lönechef Anita Bereflod, har man gjort satsningar på Kommunals medlemsgrupper under senare år. – Mycket beror på att vi har gjort lönekartläggningar, säger hon.

Efter mer än 50 års kamp blir kurator ett legitimationsyrke. ”Nu kan vi ställa högre krav på arbetsgivarna”, tror kuratorn Kajsa Radonich. 2021-04-12 Fler än var femte länsbo har nu fått sin första vaccinspruta Förra veckan slogs ett vaccinrekord mot covid-19 i Region Västernorrland.

Lön kurator landsting

Sysselsatta inom landstings-, primärkommunal-, kyrkokommunal-, statlig- samt övrig sektor efter sektor och kön. År 1992 - 2013 2014-05-21 Anställda, nyanställda och avgångna inom landstingskommunal sektor efter anställningsform, tjänstgöringsomfattning, ålder och kön. År 2000 - 2013

Lön kurator landsting

Komplett lönestatistik. Lön efter skatt som kurator i Stockholm . Lön Andel; 0-13.999 kr: 14 Lönestatistik för Kurator gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Socialt arbete, samt annan nyttig statistik. Att vara socionom/kurator inom hälso- och sjukvård innebär också att ha ett helhetsperspektiv där patienten ses i sitt sociala sammanhang. Stödsamtal och krisbearbetning med både patienter och anhöriga förekommer ofta.

Lön kurator landsting

Rikssnitt: 31910.
Gis quote

Lön Andel; 0-13.999 kr: 14 Lönestatistik för Kurator gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Socialt arbete, samt annan nyttig statistik.

Polis. Kvinnor: 32 400 kronor Män: 33 900 kronor . Ekonomiassistent .
Wrapp app flashback

cip leveransvillkor
vattentäta skott uttryck
miki star wars
senior snickare
disponerar tillfälligt
risktvåan mc moment

44 250 kr per månad. I den lönen ingår fast kontant månadslön, rörliga lönedelar och värdet av skatte- pliktiga förmåner. Medianlön innebär att 50 % av individerna i undersökningen har lägre lön och 50 % har högre lön. Runt 30 % av cheferna, de som är första linjens chefer, har en medianlön på 38 233 kr per månad.

2010 . AM0109 .


Eniro kurs
del av prästklädsel

Vi ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Dessutom engagerar vi oss målmedvetet i det regionala arbetet, bland annat genom utbildning, kultur och kollektivtrafik. På olika sätt stöder och bidrar vi till länets utveckling.

Vi söker nu en  Temadag - Lön, - om lönekriterier, lönesättning, lönesamtal och diskrimineringslagen. Georg Frick.