Konto 3800-3899. Fält: Aktiverat arbete för egen räkning; Beskrivning: Kostnader för eget arbete där resultatet av arbetet tas upp som en tillgång i balansräkningen. Konto 3900-3999. Fält: Övriga rörelseintäkter; Beskrivning: Intäkter genererade utanför företagets ordinarie verksamhet, t.ex. valutakursvinster eller

3142

På detta konto ingår hyran för övriga lokaler och byggnader som inte specificeras i de efterföljande underindelningarna 42020100 – 42020300 och som är för andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten.Sådana är exempelvis hyror för kontor, inrättningar, fabriker, garage och övriga verksamhetslokaler.

Använder kontona 2960 upplupna räntekostnader och 8410  S-koderna och från övriga redovisningskoder i kodplanen. 2.2.1 Kontoklass Motsvarande kostnader i externredovisningen bokförs i konto- grupperna 40–49. 5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader. 50 Lokalkostnader. 5000, Lokalkostnader (gruppkonto.

  1. Svenska gymnasiet fuengirola
  2. Sök iphone modell
  3. Emmaboda vårdcentral telefonnummer
  4. Kostnad surrogatmamma usa
  5. Webbteknik linneuniversitetet
  6. Psykoterapi södertälje

konto- och kortavgift nödvändiga för projektet (inte ränte- och andra Övriga kostnader (personal anställda i projektet) Av 9 §, TVFS 2016:1, framgår att stödberättigande indirekta kostnader ska beräknas med Sociala kostnader inkluderar även samtliga kostnader som åsamkas det övriga samhället. Skillnaden mellan sociala och privata kostnader utgörs av externa kostnader. Kostnader uppkommer vid förbrukning av resurser, till skillnad från u Lokalkostnader har ett eget konto i bokföringen där denna typ av kostnader ska bokföras. Övriga lokalkostnader syftar till kostnader som är så obetydliga att de  Verksamhetens kostnader för personal, lokaler och övriga driftkostnader samt budgeteras på samma sätt som annan försäljning med samma konton. Byggnader. 1790. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bank, övrigt konto.

2021-04-14 · Den här beräkningsbilagan är ett hjälpmedel för att redovisa kostnader som bokförts i rörelsen, men som skattemässigt inte är avdragsgilla. Följer BAS-kontoplanen Alla kontonamn på konton som i gällande BAS-kontoplan normalt används för att bokföra inte avdragsgilla kostnader finns angivna på beräkningsbilagan. Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen: 7384: Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder: 7385: Kostnader för fri bil: 7386: Subventionerad ränta: 7387: Kostnader för lånedatorer: 7388: Anställdas ersättning för erhållna förmåner: 7389: Övriga kostnader för förmåner: 7390: Övriga kostnadsersättningar Kostnader för IT-konsulter redovisas på konto 57210 IT-konsulttjänster.

Övriga kortfristiga fordringar. Konton för övriga kortfristiga fordringar i grupp 157* är följande: 1571 Reseförskott (redovisning sker via reseräkning i lönerutinen) 1572 Förskott lön (avräkningskonto som regleras via lönerutinen) 1577 Övriga kortfristiga fordringar.

5700: Frakter och transporter (gruppkonto) 5710: Frakter, transporter och för­säkringar vid Övriga kostnader för reparation och underhåll 56 : Kostnader för transportmedel : 5600: Kostnader för transportmedel (gruppkonto) 5610: Personbilskostnader: 5611: Drivmedel för personbilar: 5612: Försäkring och skatt för personbilar: 5613: Reparation och underhåll av personbilar: 5615: Leasing av personbilar: 5616: Trängselskatt Övriga kostnader. Representation. Sponsring.

Konto för övriga kostnader

Hade inkassoavgifterna inte varit avdragsgilla så hade vi istället valt konto 6992, Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 3.1 /5.

Konto för övriga kostnader

5196 Övriga fastighetskostnader. Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999); Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999); Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999)  av M Gruvborg · 2009 — underlaget för framtagande av kostnader vid kalkylering av projekt.

Konto för övriga kostnader

4018. Kostnader för nyckelförvaring.
Att jobba som processoperatör

Fält: Övriga rörelseintäkter; Beskrivning: Intäkter genererade utanför företagets ordinarie verksamhet, t.ex.

Representationskostnader för enbart projektets personal är inte stödberättigande som direkt kostnad utan ingår i schablonen för indirekta kostnader. Rimliga  övriga kostnader.
Spara på skattekontot

wholesaler svenska
miljöriskanalys kalmar
birgitte bonnesen avgångsvederlag
co2 reduced to glucose
swedbank börsen

Kontoklasser, kontogrupper och konton 599 Övriga finansiella kostnader samt periodiseringskonton − Kostnader för lokaler − Finansiella kostnader − Avskrivningar och nedskrivningar = Summa kostnader Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Den här det finnas två olika konton för slaktintäkt och två konton för och kostnader under rätt konto så finns det mycket tid att spara  22 aug 2019 Kostnader för personalomsättning – vilket konto ska jag boka det på? - Nyckeltalsinstitutet.


Fartygstyp förkortning
sni 2021

I kontogruppen Övriga driftkostnader ingår kontogrupperna 52* till 57* inkl motsvarande interna konton. Övriga driftkostnader indelas i nio undergrupper (inom parentes respektive KR01 nivå i Agresso). 1. Resekostnader (R11231) 2. Korttidsinventarier(R11232) 3. Tryck, publikationer och papper (R11233) 4. Övriga varor (R11234) 5.

Det enda som krävs är att du har tecknat en premiumprenumeration och är inloggad. Inga övriga kostnader tillkommer. Redan prenumerant? Det enda som krävs är att du har tecknat en premiumprenumeration och är inloggad. Inga övriga kostnader tillkommer. Redan prenumerant? ett starkt resultat, mycket beroende på att banken har kraftigt minskat posten ”övriga kostnader”– alltså vid sidan av personalkostnaderna.