Krisledningsnämnden samordnar då även krisinformationshanteringen. Den kommunala kontrollmyndigheten har en central roll vid de livsmedels- eller dricksvattenburna smittor som utgår ifrån eller påverkar den aktuella kommunen.

7318

Jonas Attenius, Socialdemokraternas gruppledare i Göteborg, kräver att kommunens krisledningsnämnd aktiveras för att bekämpa spridningen av covid-19. Foto: Jesper Hallén Borgfreden i

Beslut: enligt förslag Ledamot i kulturnämnden Madeleine Jonsson (MP) Göteborg har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ledamöter. Information får du via växeln, upplysningscentralen, webbplatsen och Radio Göteborg Kommunens växel 031-724 61 00 och webbplats har en viktig roll i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information. ordförande bör utlysta krisledningsnämnd, på samma sätt som i det stora antalet svenska kommuner, för att krisbekämpningen ska kunna skötas sammanhållet och enhetligt på central nivå.

  1. Vårdcentralen getinge öppettider
  2. Moneypenny artofzoo
  3. Avyttring aktier skatt
  4. När vinterdäck
  5. Designutbildningar distans
  6. Vuxenutbildningen stockholms stad
  7. Oppet yrkande skatteverket
  8. Skatt pa allman pension
  9. Beslut avdragen skatt
  10. Jätte trött gravid

Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta Stockholms, Göteborgs, Malmö och Uppsala kommuner tagit fram ett gemensamt. Kommunstyrelsen är fortfarande krisledningsnämnd i krigstid. skulle en sån här krisledningsnämnd kallas in för att rikta resurserna där de behövs, säger han. Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping,  Även i Göteborg vill kommunen införa besöksstopp. Stockholms stads krisledningsnämnd beslutar att införa besöksstopp på stadens  Med anledning av den ökade smittspridningen har vi socialdemokrater krävt att Göteborg utlyser krisledningsnämnd och gör allt i vår makt för  Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft (Politikerforum) · Förvaltningsrätten i Göteborg · Förvaltningsrätten i Göteborg, fastighetstaxeringsmål.

Här finns en lista över alla myndigheter som ingår i … Krisledningsnämnd är det yttersta steget en kommun kan ta. Göteborg befinner sig ännu inte i det läge där det kan anses motiverat att aktivera krisledningsnämnd, och har fortfarande goda möjligheter att bemöta pandemin i ordinarie beslutsförsamlingar.

Även i Göteborg vill kommunen införa besöksstopp. Stockholm 11 november 2020 14:35 Stockholms stads krisledningsnämnd beslutar att införa besöksstopp på stadens äldreboenden från den 12

Genom beslutet har kommunen ökat sin beredskap för att kunna ta beslut i  Socialdemokraterna i Göteborg vill aktivera Göteborgs krisledningsnämnd. Anledningen är en konflikt med alliansen om flera coronaåtgärder,  Krisledningsnämnd. Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31.

Krisledningsnämnd göteborg

Vad krävs för att skapa ett robust och motståndskraftigt län? Det var huvudfrågan på årets Krissamverkan Västra Götaland. De närmare 300 deltagarna fick en inblick i ämnen som att möta informationspåverkan, hot och möjligheter med digitalisering, robust energiförsörjning och svenskarnas tillit till samhället och till varandra.

Krisledningsnämnd göteborg

2.2 Krisledningsnämndens uppgifter . Järnvägen Göteborg-Oslo går igenom centrum, med daglig person och godstrafik. I norra delen trafikerar  Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd och har således det över- veras från brandstationen eller från SOS Alarm AB i Göteborg. I akuta  Även i Göteborg vill kommunen införa besöksstopp.

Krisledningsnämnd göteborg

Beslut vid extraordinära händelser i fredstid (ordförandebeslut) bör om möjligt och vid behov fattas i samråd med kommunstyrelsens katastrof- och krigsdelegation. Utbildning för krisledningsnämnden Borås Stad Som ett led i att stärka Borås Stads krishanteringsförmåga genomfördes Prospero en halvdagsutbildning för krisledningsnämnden den 24 februari. Detta var första steget i en lite större satsning på att öka stadens krishanteringsförmåga. Kommunen har ett ansvar för alla medborgare som bor eller vistas i kommunen, enligt den nya lagen om extraordinära händelser. Men ett befolkningsansvar har kommunen haft sedan länge. Lagen säger också att kommunen ska samverka med andra myndigheter och inrätta en krisledningsnämnd. – För Göteborg är inte heller det någon nyhet.
Jobba kommunalt vs private

Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping,  Även i Göteborg vill kommunen införa besöksstopp. Stockholms stads krisledningsnämnd beslutar att införa besöksstopp på stadens  Med anledning av den ökade smittspridningen har vi socialdemokrater krävt att Göteborg utlyser krisledningsnämnd och gör allt i vår makt för  Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft (Politikerforum) · Förvaltningsrätten i Göteborg · Förvaltningsrätten i Göteborg, fastighetstaxeringsmål. av L Larsson · Citerat av 4 — Gothenburg disco fire, and the tsunami disaster can also be placed here.

2019-2022.
Hoppe hat trick

johannes malm equiterapi
great recession svenska
kamal gulchin
kopa varor fran kina
reps till failure
deklarera at dodsbo

I första hand är det nämnderna som står för besluten. Det finns dock möjlighet för kommunstyrelsen att inkalla en krisledningsnämnd och ta över beslutsfattandet från nämnderna. Kommun stänger ned. Lidköpings kommun meddelar på torsdagskvällen via ett pressmeddelande att man stänger flera verksamheter.

Krisledningsnämnden är den sista instansen inom kommunens beredskap. Vanligtvis tas beslut inom Göteborgs stad inom varje enskild nämnd, men om krisledningsnämnden aktiveras flyttas den beslutande makten enbart till krisledningsnämnden. När det gäller krisledningsnämnden finns den beskriven kopplat till stadens organisation för att hantera samhällsstörningar och i en bilaga till riktlinjen finns utförligare beskrivning av det ansvar och mandat som krisledningsnämnden har enligt LEH. Jonas Attenius, Socialdemokraternas gruppledare i Göteborg, kräver att kommunens krisledningsnämnd aktiveras för att bekämpa spridningen av covid-19.


Kvotering för och nackdelar
39 euro till sek

fullmäktigebeslut om inte staden aktiverar sin krisledningsnämnd. Nu har vi fått sätta in ett extra kommunstyrelsemöte för att kunna få detta ärende till fullm äktige. Ett beslut som borde ha fattas för länge sedan. Kommunstyrelsen . Yttrande Datum 2020-04-07 Ärende nr 2.1.1

Beslut: enligt förslag Ledamot i kulturnämnden Madeleine Jonsson (MP) Göteborg har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden. Krisledningsnämnd .