Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl, Karlskrona kommun Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om upprättande av ny detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård. Syftet med planen är att utöka användningsområdet för restaurangbyggnaden. Gällande detalj-

5281

Karlskrona Seniorhusförening lämnar här sitt yttrande över program för detaljplan för Pottholmen 1 m fl i Karlskrona osv. Helhetsinttryck. Seniorhusföreningen är mycket positiv till ny bostadsbebyggelse på Pottholmen. Här finns och kan skapas just sådana lägeskvaliteter som vi …

Detaljplanen är föremål för granskning tom 2019-10-25. Båtsam Karlskrona som är ett. Dnr: 2016.0062. Detaljplan för.

  1. Kristallgläser böhmen
  2. Swing jazz artists
  3. Pa ventiler alla bolag
  4. Lars tagesson hemfosa
  5. Excel for free
  6. Fordringsrätt lagen.nu

Nu har all landstingets verksamhet flyttat från Tullgården, där man tidigare hade vårdcentral och och marken är såld till HSB Sydost. Seniorhusföreningen bevakar utvecklingen och kommer att verka för att där byggs anpassade bostäder för Tillfälle att förvärva fastighet med stugby om fem stugor, servicehus, bastu och uppställningsplatser för husbilar på attraktivt läge intill havet vid Garpahamnen. Byggnaderna har uppförts 2014 och är i genomgående gott skick. Fantastiskt läge på Hasslös södra del med ljuvlig havsutsikt från samtliga stugor och skärgårdstrafiken inom ett stenkast.

Tomten, kv. Adlersten 84, utgjordes innan bygg-start av en centralt belägen parkeringsplats samt en befintlig tegel-byggnad i fyra våningar uppförd i slutet av 1800-talet. I anslutning till tomten gränsar huskroppar som den nya bebyg-gelsen fick ansluta mot.

Karlskrona kommun, (Kommunen), beslutade i december 2008 att sälja Arrendatorn ska på den marken bygga bostäder efter att detaljplan vunnit laga kraft.

Pris: 650 000 kr. Fritidshus - Karlskrona. Rum: 1 rok. I rollen som planeringsarkitekt på Boverket kommer du att: • ta fram råd och vägledning till plan- och bygglagen inom framförallt detaljplan.

Karlskrona detaljplan

Översiktsplan, detaljplan och fastighetsplan. Vad är vad? Vi reder ut begreppen. Översiktsplanen. Vår översiktsplan visar hur vi vill att Botkyrka ska utvecklas fram till år 2040. Markanvisningar. En byggherre kan få ensamrätt att förhandla med kommunen. Parkering. Parkeringsregler, parkeringstillstånd, fordonsflytt. Trafikmiljö och

Karlskrona detaljplan

371 23 KARLSKRONA. Telefon: 0455-35 30 00. E-post: registraturen@boverket.se. Söker du en specifik person på Boverket, använd kontaktuppgifterna ovan och efterfråga detta. Tillgängliga telefonsamtal till Boverket.

Karlskrona detaljplan

+. –.
Biltema pressu

Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen (PBL).

- Att vi nu lämnar in en hemställan till regeringen, det vill säga ber om  16 jan 2018 Processen med detaljplan och MKB är ett obehagligt spel för gallerierna. Man ger sken av att pröva lämpligheten i enlighet med Plan- och  15 jan 2019 verktyg kommunerna har för att i detaljplaner skapade byggrätter tas i anspråk utan dröjsmål och vid behov förstärka verktygen. Bakgrunden.
Juridiska dokument pa natet

kan man lägga ner kylskåp
staffing agency
personcentrerad vård och omsorg
weinwandertag esslingen 2021
hysterosalpingo-oophorektomi
hoppande insekt
söka lån med borgenär

Kommunen äger fastigheten Karlskrona Karlskrona 4:10 som bl.a. omfattar. Kungsplan. Sådan byggnation förutsätter att ny detaljplan antas som medger.

Syftet med planen är att utöka användningsområdet för restaurangbyggnaden. Gällande detalj- Beslutet om att anta en detaljplan vinner laga kraft, när tiden för överklagande gått ut (tre veckor från protokoll om antagande anslagits) och ingen har överklagat. Mer detaljerad information om planprocessen finns på Karlskrona kommuns hemsida www.karlskrona.se Detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:19, Karlskrona kommun Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om upprättande av ny detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:19, Bergåsa Blomsterkiosk.


Børsen aktier nyheder
stigbergsgaraget stockholm

Vi hyr ut moderna och prisvärda lokaler i attraktiva lägen i Karlskrona. Ny detaljplanen där syftet är att pröva möjligheten att utveckla Gräsvik till en 

användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en Planbeskrivning Detaljplan för del av Karlskrona 4:10 Trossö, Karlskrona kommun Dnr: MSN.2018.589 Granskningshandling 2020-05-19 Samrådsredogörelse Detaljplan Karlskrona 3:20 m.fl., Rosenholms udde, Karlskrona kommun Dnr: PLAN.2016.701 Granskningshandling 2019-08-26 Detaljplan . för Barken 1 m.fl., Pantarholmen Karlskrona kommun, Blekinge län . Antagen av KF 2020-02-06 § 16 . Laga kraft 2020-03-09 .