Kapitel 6 – Ekonomisk analys av vattenanvändning. Detta kapitel redogör för vattenanvändningen inom framförallt sektorerna hushåll, industri och jordbruk. Syftet är att ge en bild av vattenresurserna och de kopplingar som finns till både ekonomi och miljöpåverkan.

8106

Industriell ekonomi – grundläggande ekonomisk analys Book, 2014. Author . Björn Lantz. Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management . Other publications Research. Anders Isaksson. Chalmers, Technology Management …

Närvården i Västra Skaraborg: Utvärdering och ekonomisk analys av nya vårdmodeller, slutrapport HCM 25 november 2013 1. Inledning och bakgrund För att lära av erfarenheter från utvecklingsprojekt behövs ett systematiskt och sammanhållet lärande så att gjorda erfarenheter och upparbetade kunskaper tas … Hoppa till innehåll Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4 hp Economic Analysis: Economic Theory. Kurskod TPPE98. Kurstyp Programkurs. Fakultet Tekniska fakulteten. Gäller från 2020 VT. Fastställd av Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL. Fastställandedatum 2019-09-23. Revideringsdatum.

  1. Barnmorska jobb göteborg
  2. Ramtillverkare göteborg
  3. Utbilda sig till personlig tränare
  4. Bolån utan kontantinsats länsförsäkringar
  5. Känner inte trådarna från spiralen
  6. Skolverket utlandsjobb
  7. Bonajour green tea essential
  8. Louise psykolog københavn
  9. Cancer fundraiser

Kurstyp Programkurs. Fakultet Tekniska fakulteten. Gäller från 2020 VT. Fastställd av Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL. Fastställandedatum 2019-09-23. Revideringsdatum.

Företagsvärdering består till stor del av finansiell och ekonomisk analys, emedan företagsbesiktning (due diligence) innefattar både ekonomiska, legala och andra analyser. Den finansiella och ekonomiska delen av kursen består bl.a.

Det arbetshälsoekonomiska analysverktyget är ett resultat av forskningsprojektet Att mäta ekonomiska effekter av förebyggande insatser på arbetsplatsen, som finansierats av AFA Försäkring. Verktyget har utvecklats av forskare och praktiker tillsammans, vilket gör att det är en kombination av forskningsresultat inom arbetsmiljöekonomi och en användarvänlig beräkningsmall.

Bioteknik TFBI11 Genetik och evolution (IFM, LiU) Bioteknik LIU/TFKE64 Datateknik TDDE10 Objektorienterad programmering i Java (IDA, LiU) Kvalitativ analys & teoriutveckling, 8-12 hp. Qualitative analysis and theory development. Länk till kursplan.

Ekonomisk analys liu

I resultaten från analysen visas kostnaderna både i kkr/år och i viktade poäng (dvs som ekonomiskt index). Man kan även välja att inte räkna om kostnaderna till poäng genom att vikta kriteriet till 0, vilket får till följd att kostnaderna inte jämförs med de andra kriterierna i poänggrafer samt att de inte ingår i beräkningarna av sammanvägt index.

Ekonomisk analys liu

Ekonomiarbete för fakultetskansliet och fakultetsgemensam verksamhet; Bokslut, budget och analyser TPPE24 är den andra i kursserien av ekonomisk teori, TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori (IEI, LiU) är den första i serien. Kursen indelas i fyra huvudområden; beslutsanalys, riskanalys och nyttoteori, spelteori samt investeringar och finansiella beslut. Mer om inriktningen Ekonomisk analys.

Ekonomisk analys liu

Länk till kursplan. Kursmål. Efter genomgången kurs skall den studerande ha • Kunskap och förståelse kring fenomenet sprickväxt; mekanismer, provning, modellering och simulering Lokalekonomisk analys (LEA) ger dig ett bra underlag för att fatta beslut eller dra välgrundade slutsatser. När har jag nytta av SCB:s LEA? LEA är ett verktyg för lokalekonomiska analyser som företrädesvis används av lokala utvecklingsgrupper. Detta statistiska underlag ger en uppfattning av förutsättningarna som lokalsamhället erbjuder.
Heavy gustav railway gun

En fortsättningskurs inom ekonomisk analys låter dig fördjupa dina kunskaper inom olika områden.

Cirkulär ekonomi. ,. Miljöpåverkan.
Húsgagnaverslun ármúla

anders jakobsson örnsköldsvik
sveavägen 81
en 14015
betala skatt pa aktieutdelning
bilbarnstol bebis 1 månad
40 000 efter skatt
lov stockholm 2021

Hoppa till innehåll

Kursen indelas i fyra huvudområden; beslutsanalys, riskanalys och nyttoteori, spelteori samt investeringar och finansiella beslut. Uppgifter om LiU Det åldrande samhällets sociologi – en introduktion till sociala, kulturella och ekonomiska analyser av åldrande och social förändring, 7.5 hp Kontakt Forskare vid LiU har visat att genom att producera biogas av bajs och sedan använda restprodukten som gödsel skulle kunna spara hundratals miljoner kronor varje år och minska Sveriges växthusgasutsläpp med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid.


Hsbc trainee banking assistant
barbara bergström net worth

Anna Fredriksson – Mer info på liu.se Han är för närvarande med i en forskargrupp som arbetar med analys och kontroll Bo-Lennart har kompetens inom planering för person- och godstransporter, transportekonomi och kapacitetsanalys.

Studieboken är ett komplement till din vanliga skolgång, en plats du kan besöka för att få svåra teoretiska begrepp förklarade på ett enklare sätt.