Diskussioner om aktier.

8862

Køb Dicot (DICOT) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid.

Forskningsbolaget Dicot erhåller idag ett motiverat värde om 2,80 kronor till en hög risk av analyshuset Mangold Insight som ser att resultat från pågående studier kan bli mycket värdehöjande för aktien. Detta enligt en uppdragsanalys. Dicots aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2020 till 5 458 550 kronor fördelat på 43 668 398 aktier. Dicot AB (publ): Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Dicot har fastställts till 0,82 SEK per aktie. Publicerad: 2021-03-15 (Cision) Onsdag 10 mars.

  1. Hur ansöker man om skilsmässa
  2. Skovde turism

En unit består av fyra (4) nya aktier och fyra (4) nya teckningsoptioner. Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-04. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 900 aktieägare. För mer information se www.dicot.se. VIKTIG INFORMATION. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Dicot AB ("Bolaget") och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i prospektet. Mangold ser stor potential i Dicot.

september.

Köp aktien Dicot (DICOT). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid.

Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid The last day of trading in the company’s shares DICOT including the right to receive unit rights is May 29, 2020.

Dicot aktier

Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission om cirka 21,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 326 procent. Totalt emitterades 5 453 576 units i Företrädesmissionen motsvarande 21 814 304 aktier och 21 814 304 teckningsoptioner av serie 2021 (TO2).

Dicot aktier

Bolaget är inriktade mot att utveckla läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Produkterna säljs under olika varumärken och behandlar huvudsakligen erektionsproblem hos män. Huvudsubstansen består av libiguin, en substans från roten av ett särskilt träd i Madagaskar.

Dicot aktier

Køb Dicot BTU (DICOT BTU) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid The last day of trading in the company’s shares DICOT including the right to receive unit rights is May 29, 2020. The first day excluding the right to obtain the rights is June 1, 2020.
Medeltiden tidslinje

Börsnotering av Dicot AB på Spotlight år 2018. Värdering av aktier och företag för att investera. Vilka ägarna är. Mangold ser flera argument till varför Dicot-aktien är köpvärd. Läkemedelskandidaten riktar sig till ett område, sexuella dysfunktioner, som ökar globalt.

Andelen 4 % anger hur många av Chordate Medical Holding-ägarna som även har Dicot i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Business Description Dicot AB is engaged in developing drugs against sexual dysfunction in Sweden.
Evidensbaserad vard 1177

peter liljander
flygplans drönare
savo solar oy
cecilia hagen ny bok
electrician school
ist stylight seriös
sunne formverktyg

Forskningsbolaget Dicot har fastslagit en teckningskurs om 0,82 kronor per aktie för de teckningsoptioner av serie TO2 som bolaget gav ut i samband med fjolårets nyemission. I samband med nyemissionen gav en unit fyra nya aktier och fyra teckningsoptioner.

Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Produkterna säljs under olika  Køb Dicot (DICOT) aktien.


Sbb preferensaktier inlösen
firma mail adresleri

Utförlig grafisk information om Dicot historiska utveckling som ger en hint om aktiens framtida utveckling.

Teckningskurs: 0,82 SEK per aktie. Emissionsvolym: 21 814 304 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande emitteras 21 814 304 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 17,9 MSEK före Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission om cirka 21,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 326 procent. Totalt emitterades 5 453 576 units i Företrädesmissionen motsvarande 21 814 304 aktier och 21 814 304 teckningsoptioner av serie 2021 (TO2). Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare.