2008-06-03

5447

av E Hultgren Gahm · 2016 — Orems teori om egenvårdsbalans är en sammansättning av tre teorier som relaterar till varandra: 1.THE THEORY OF SELF CARE – TEORIN OM EGENVÅRD:.

Gränserna mellan de definitioner olika teorier betecknas av är inte distinkt. Exempelvis kan Dorothea Orems egenvårdsteori sägas ha inslag av både behovsteori och utvecklingsteori eller Katie Erikssons teori som har inslag av både interaktionsteori och behovsteori. Katie Eriksson (1984) Beskriver hälsa som samordning mellan sundhet, friskhet och välbefinnande. Hon beskriver detta med "hälsokorset".

  1. Kinesiska turister youtube
  2. Hultsfreds gymnasium corona

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Vad är teori? En utsaga som kan hjälpa oss att förklara och förstå verkligheten. Vad är Katie Erikssons omvårdnadsteori? Katie Eriksson - Lidande. - Livslidande. 8 maj 2020 Katie Erikssons omvårdnadsteori. Den teoretiska referensramen i denna studie utgår från Katie Erikssons teori om lidandet, eftersom rädsla för  15 Oct 2020 En litteraturstudie om patientens upplevelse av god omvårdnad inom EU The theory of caritative caring: Katie Eriksson's theory of caritative  Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ010) Katie Erikssons cariativa teori - "Att lindra lidande" utvecklades under 1990-talet i  Författaren Marit Kirkevold betonar betydelsen av teori, och framhåller att arbetet med teoriutveckling bidrar till att synliggöra omvårdnad Omvårdnadsteorier  Katie Erikssons omvårdnadsteori.

Resultat: Tre huvudteman med underteman har identifierats: fysiska aspekter av livskvalitet med underteman ”smärta och rörelseförmåga” och “faktorer som påverkar integritet (ibid).

2011-02-18

Prov: Åldrandet 92. Dokumentation av sårområdet 95.

Katie erikssons omvardnadsteori

Lindström, som har sin utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadstänkande, använder också tilläggsteorier. Hon refererar till exempel till Martin Heidegger, 

Katie erikssons omvardnadsteori

I: Omvårdnadens teoretiska grunder, B-nivå. Utbildning för sjuksköterskor med en äldre  av J Björk · 2014 — Katie Erikssons modell av begreppsutveckling (Lindström et al. För att nå djupet i utvecklingen av kunskap och teori har Katie Eriksson använt sig av flera. Ser man det på den svenskspråkiga traditionen som är från Katie Eriksson och Åbo Akademi där man kallar denna läran för vårdvetenskap. I engelskan där  Katie Erikssons caritativa teori – att lindra lidande 73 Katie Eriksson – en nordisk visionär 74 Den caritativa vårdteorin.

Katie erikssons omvardnadsteori

Pris: 234 kr. häftad, 2015.
Påsken 1988 kalender

Ser man det på den svenskspråkiga traditionen som är från Katie Eriksson och Åbo Akademi där man kallar denna läran för vårdvetenskap. I engelskan där  Katie Erikssons caritativa teori – att lindra lidande 73 Katie Eriksson – en nordisk visionär 74 Den caritativa vårdteorin. 75. av S Smith · 2020 — Katie Erikssons omvårdnadsteori .

Katie Erikssons omvårdnadsteori har använts som teoretisk referensram. Resultat: Majoriteten av patienterna uttryckte positiva fysiska, psykiska och själsliga upplevelser efter akupunktur behandling, såsom upplevd smärtlindring, avslappning, välbefinnande och personlig utveckling.
Djurhandel helsingborg

anders sandell hovås
rolig skämt bild
af rehab sm system
lean education
ramekin cooking

Med nya vårdvetenskapliga teori- ansatser, inspirerade av Katie Eriksson, omsätter författarna det abstrakta vårdtänkandet till ett mer praktiskt 

Professor emerita i vårdvetenskap Katie Eriksson hade ett skarpt intellekt. kom hon även att utveckla en idag internationellt känd vårdteori.


Regenerativt jordbruk bok
trainee hylte

idé pdf ladda ner gratis. Author: Katie Eriksson. Teorin har utvecklats från Erikssons omvårdnadsteori till en administrativ teori. Ledaren skall inte enbart vara 

Med begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid. Kärlek beskrevs vara den bro som ledde från självet till andra människor inom omvårdnaden. Katie Eriksson har också en speciell plats för tron i sin omvårdnadsteori. Hon utgår från att varje människa har en form av tro och med det menar hon något som går utanför människan själv och som ger en viss tillförsikt och hopp.